fbpx

Dentalni laser

Dentalni laseri se koriste u mnogim stomatološkim tretmanima, uključujući i tretman mekih tkiva.

Laseri za meka tkiva su različite talasne dužine i jačine, i mogu biti upotrijebljeni za zahvate koji bi se inače izvodili upotrebom skalpela. Dentalni diodni laseri imaju veliku prednost u poređenju sa konvencionalnim metodama terapije zahvaljujući zarastanju rana bez ožiljaka i poboljšanoj redukciji mikroba. Za pacijente, upotreba lasera znači manje postoperativne boli i manju potrebu za lijekovima. SIROLaser Blue je prvi dentalni diodni laser koji ima, plavu, infracrvenu i crvenu diodu. To pokriva spektar od 21. indikacije .

Hirurgija

• Apsces
• Epulis
• Fibrom
• Frenulektomija
• Gingivektomija
• Gingivoplastika
• Otkrivanje implantata
• Incizija/ekscizija
• Operkulotomija
• itd.

Endodoncija

• Endodontska redukcija mikroba
• Redukcija mikroba kod gangrene
• Pulpotomija
• itd.

Parodontologija

• Laserska kiretaža
• Parodontalna redukcija mikroba
• Periimplantitis
• itd.

Drugo

• Aftozni čirevi
• Izbjeljivanje
• Desenzibilizacija
• Hemostaza
• Herpes
• LLLT

TOP