fbpx
akaz-akreditacija

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija predstavlja granu stomatologije koja koja obuhvata razne hirurške zahvate u usnoj šupljini. Pružamo širok spektar usluga iz ove oblasti zahvaljujući saradnji sa specijalistima oralne hirurgije , a određene usluge vrše i naši stručnjaci stomatolozi zahvaljujući certificiranoj edukaciji za sprovođenje određenih hirurških intervencija.

Ukoliko se ukaže potreba i naši stomatolozi predlože hirurški vid terapije, takav pacijent prolazi kroz pripremu u smislu detaljne anamneze sa upitnikom o stanju opšteg zdravlja, eventualne potrebne premedikacije, konzervativno-parodontološke sanacije zuba i mehkih tkiva, te sprovođenje same intervencije i kontrolnih pregleda.

Prednosti oralne hirurgije

Uz pomoć oralne hirurgije mogu da se otklone razne tegobe, koje pacijenti imaju zbog zuba, a ponekad je i poslednja nada da se neki zub sačuva. Neke od tih intervencija su vađenje impaktiranog umnjaka, apikotomija korjena zuba, režanj operacija, kao i razne intervencije na koštanom i mehkom tkivu, koje obuhvataju i ugradnju implantata.

Oralna hirugija se može odnositi i na operacije desni kao i na rekonstrukciju usne duplje. Oralna hirurgija nalazi primjenu i u implantologiji, zatim pomaže da se isprave ili uklone nepravilnosti i defekti lica, vilice i zuba. Prije nego što se postavi ortodontski aparat nekad je potrebno da se neki zube izvade, radi boljeg ispravljanja zuba. Prilikom hirurških zahvata daje se lokalna anestezija, nakon čega se pacijent pušta kući.

Najčešći zahvati koji spadaju u oralnu hirurgiju su:

• Implantologija
• Uobičajeno i komplicirano vađenje zuba ili zaostalih korijena zuba
• Vađenje ne izraslih, retiniranih ili impaktiranih zuba, najčešće umnjaka
• Apikotomija korijena zuba – odstranjenje vrška „upaljenog“ korijena
• Modelacija gingive (desni)
• Modelacija i nadoknada kosti
• Sinus lift – modelacija kosti u području sinusa
• Zahvati u svrhu riješavanja estetskih i funkcionalnih poremećaja usne šupljine

Naravno, ne smijemo zaboraviti da je i dentalna implantologija grana stomatologije u koju djelomično zadire oralna hirurgija. Postupak ugradnje implantata je dakako oralno hirurški zahvat u domeni specijalista oralne hirurgije. Ugradnja implantata je također potpuno bezbolna procedura i najčešće prolazi uz minimalne ili nikakve postoperativne komplikacije. Osim ugradnje implantata, oralna kirurgija rješava i brojne slučajeve u kojima pacijenti inicijalno nemaju uvjete, odnosno nemaju dovoljno koštanog tkiva za postavu implantata. Tada govorimo o postupcima regenerativne predimplantološke kirurgije. Regenerativna predimplantološka hirurgija podrazumijeva sve postupke povećanja (augmentacije) tvrdih i mehkih tkiva na alveolarnom grebenu u svrhu dobivanja dovoljne ili optimalne količine tkiva za uspješnu implanto-protetsku rehabilitaciju.

Nadomještanje tkiva – augmentacija

Koštano tkivo kojim se nadomješta izgubljeno tkivo na grebenu može biti autologno, odnosno može se uzeti sa samog pacijenta (najčešće s brade ili područja donje čeljusti iza umnjaka) ili možemo govoriti o umjetnoj kosti koja se ugrađuje na mjesto gdje kost nedostaje. Postupci sa umjetnom kosti su ugodniji za pacijenta jer se ne otvara novo operativno polje, ali imaju svoja ograničenja i njima se ne mogu nadomjestiti opsežnije resorpcije, odnosno gubici tkiva na grebenu.

Nudimo Vam usluge:
Vađenje zuba
Apikotomija
Cistektomija
Gingivektomija Gummy Smile
Cirkumcizija
Terapija alveolita

bs_BABosnian